Loading...
biomasaLogo

Interaktivní mapa obnovitelných zdrojů pro regionální udržitelné plánování v energetice.

Používat pouze RESTEP
biomasaLogo

Optimalizace využití biomasy při respektování potravinové soběstačnosti, ochrany půdy a řešení konfliktů v rámci suchých period.

Zapnout Modul BIOMASA
ekonomikaLogo

Ekonomická podpora stratechických a rozhodovacích procesů na národní i regionální úrovni vedoucí k optimálnímu využití obnovitelných zdrojů energie, především pak biomasy, při respektování potravinové soběstačnosti a ochrany půdy.

Zapnout Modul EKONOMIKA
  • img01
  • img01
  • img01
  • img01
  • img01

MODUL EKONOMIKA

Komu a v čem pomáhá?

Modul EKONOMIKA je informační systém, který slouží pro podporu strategického rozhodování v oblasti zemědělství, ochrany půdy a energetiky v rozsahu celé ČR.

Cílem projektu je nalezení, definice, ověření a systemizování vhodných metod pro ekonomické hodnocení různých scénářů energetického využití zemědělské biomasy a odpadní biomasy při zohlednění potřeby pěstování potravin a krmiv a při zohlednění limitů ve využití půdy a prevenci degradace.

Analýzy vybraných technologií produkce energeticky využitelných plodin v různých podmínkách ČR, včetně výroby B2G a srovnání vůči variantám postaveným na jiných obnovitelných zdrojích energie (OZE). Produkce a užití zem. biomasy pro energetické účely bude analyzováno jak z pohledu přímých nákladů a výnosů, tak i z pohledu externalit.

V případě, že jste zapomněli Vaše uživatelské heslo, vyplňte prosím e-mailovou adresu a uživatelské jméno, v zápětí Vám bude na tuto adresu zasláno heslo nové.
Zrušit